Emmanuel

Emmanuel

Ik denk dat al mijn werk zijn oorsprong vindt in de liefde voor de natuur. Mijn interesse in alles wat groeit en bloeit is er, voor zover ik me kan herinneren, altijd geweest en die interesse werd door mijn ouders gestimuleerd. Het was dan ook vanzelfsprekend dat dit mijn beroep werd. Een tuin- en bosbouwkundige opleiding, gecombineerd met een gespecialiseerde opleiding tuinarchitectuur liggen aan de basis van mijn beroep: tuinarchitect-hovenier. Een twintigtal jaar geleden startte ik met een eigen bedrijfje dat zich toespitste op het aanleggen en verzorgen van tuinen. Persoonlijke tuinen. Ondertussen werk ik samen met vier medewerkers. Ik hou mijn bedrijf bewust kleinschalig om de persoonlijke betrokkenheid met mijn klanten en mijn beroep niet te verliezen. Het is niet ondenkbaar dat die betrokkenheid anders verdwijnt en men meer door de ogen van een zakenman dan door de ogen van een ambachtsman gaat kijken. Dat wil ik vermijden. Het is immers nooit mijn intentie geweest om een tuinfabriek te zijn.Filosofie

Het is onmogelijk een allesomvattende omschrijving te geven van wat een tuin precies is. Het voornaamste kenmerk is dat een tuin een vermenging is van natuur en cultuur waarbij de mens het beste uit deze twee werelden probeert te verweven zonder dat het éne aspect het andere verdringt. In een tuin wordt de natuur in toom gehouden, gevormd en geordend naar de wensen van de mens. De natuur blijft wel het wezenlijke of belangrijkste aandeel. Een tuin is een plek waar men tot rust komt, zich prettig voelt, een zekere vorm van vrijheid ervaart, waar men geniet, in contact kan treden met de schoonheid van de natuur,... Om te ontsnappen aan de steeds toenemende druk van onze huidige maatschappij hebben mensen daar een enorme behoefte aan. Hedendaagse tuinen zijn steeds meer een afspiegeling van wat onze consumptiemaatschappij voorschotelt. Door de vervreemding van de mens met de natuur beschouwt men tuinieren vaak niet meer als een natuurlijk proces maar leeft het idee dat een tuin iets is dat je kant en klaar kan kopen en installeren, zoals je met een keuken of badkamer doet, en waarbij wordt verondersteld dat er nadien weinig betrokkenheid voor vereist is. De essentie van wat een tuin is, is voor velen zoekgeraakt.

Tuintrends

Binnen de tuinevolutie is er een tweedeling merkbaar. Aan de éne kant zijn er de tuinen waarbij de tuin de nieuwe leefruimte wordt. De grens tussen tuin en woning vervaagt en men wil de sfeer van de woonkamer naar buiten brengen. Volwaardige buiten- kamers met keukens, eetplaats, salon,... Het accent ligt hier op luxueus genieten en minder op de natuurlijke tuinbeleving. De tuin moet dan ook onderhouds- vriendelijk zijn en vaak wordt dan de diversiteit aan planten beperkt. Aan de andere kant van het spectrum staat de ‘terug naar de natuurgedachte’. Vaak vertrekt dit vanuit het besef dat het helemaal niet zo goed gaat met onze leef- omgeving. Met de natuur meewerken en er niet tegen in gaan is hier het uitgangspunt. Ecologische principes en milieu- vriendelijke technieken geworteld in het streven naar natuurbehoud vormen hier de basis. Het ontwikkelen van een duurzaam evenwicht waardoor de verscheidenheid aan planten, dieren, insecten,... toeneemt. De term tuinbeheer is voor deze tuinen een beter begrip dan tuinonderhoud. Kennis en inzicht in natuurlijke processen is dan ook nodig om aan tuinbeheer te kunnen doen. Tussen deze twee vormen van tuinen zitten tal van tussenvormen die ontstaan uit een soort van kruisbestuiving tussen de twee. Het belangrijkste is dat elke tuin een persoonlijke tuin is. Elke mens meet zich een levensstijl aan, een manier van leven, denken en doen die ook zichtbaar wordt in een tuin. Uw tuin.


© Tuinen Heylen 2016 - Designed by Tineke Van Hemeldonck