Herentals

Ecologische bloemenweide

Situatie

 • gelegen in Kempen, gemeente Herentals
 • achtertuin bij landelijke woning
 • rand van bebouwde omgeving, grenzend aan spoorweg
 • zeer schrale opgespoten grond.
 • braakliggend met minimum aan spontane vegetatie.
 • +- 1000 m2

Uitgangspunt

 • basis leggen voor toekomstgerichte ecologische – wilde - natuurtuin
 • lage beheerskosten
 • weinig arbeidsintensief
 • biodiversiteit stimuleren
 • visueel aantrekkelijk

Aanpak

 • inventarisatie spontane vegetatie
 • afstemmen keuze zaadmengsel volgens inzicht en kennis
 • gericht maaibeheer en opvolging
 • met oog op een gezondere toekomst.