Lichtaart

Natuurlijke bloementuin

Situatie

 • gelegen in de Kempen, gemeente Kasterlee
 • bosrijke omgeving binnen residentiel kader
 • oppervlakte : +- 1500 m2
 • zanderige bosgrond
 • bestaande, deels verouderde structuurbeplantingen aanwezig.

Uitgangspunt

 • renovatie aanwezig groen waar nodig
 • harmonieus integreren van het nieuwe , binnen het aanwezige
 • versterken belevingswaarde met accent op harmonie, kleur & biodiversiteit .

Aanpak

 • in kaart brengen van te behouden - te rooien beplantingen.
 • bepalen van diverse verhoudingen en balans tussen het aanwezige en het ontbrekende .
 • toevoegen, koppelen, versmelten en componeren vanuit inzicht en kennis.
 • met verfrissing voor mens en natuur.