Lichtaart

Landelijk, natuurrijke tuin

Situatie

 • gelegen in de Kempen, gemeente Beerse
 • landelijk kader, getypeerd door aanwezigheid van vele waters ontstaan door vroegere ontginning van klei voor baksteenindustrie met als nabestemming natuur.
 • waardevol gebied voor fauna en flora
 • oppervlakte +- 2 ha
 • vochtige tot natte bodem
 • overwegend ruig gazon, met randstruweel van inlandse heesters en bomen
 • natuurlijke poel ten midden van terrein.

Uitgangspunt

 • onderhoudsvriendelijk
 • natuurlijk
 • no nonsens
 • pleineffect breken
 • beplanting in harmonie met bodem en omgeving

Binnen het grote gazon maakten we enkele krachtige, slingerende, in harmonie met elkaar corresponderende bewegingen door middelvan borders, ingevuld met twee soorten, hoge en halfhoge grassoorten .

De natuurlijke vormgeving en plantenkeuze sluit nauw aan bij het omliggende kader, waar water, oever en rietvegetaties overwegend het beeld bepalen.

De ontstane dynamiek roept rust en eenvoud op. Het onderhoudsvriendelijke aspect is tegelijk gegarandeerd. Solitaire meerstammige en karaktervolle heesters werden op strategische plaatsen geplant. De poel is in zijn waarde gelaten .