Lille

Integratie zwemvijver in ecologische tuin

Situatie

 • gelegen Kempen, gemeente Lille
 • oppervlakte: +- 500 m2
 • zandbodem
 • smalle tuin, relatief klein, binnen bebouwde kom.
 • rondom beukenhaag als erfscheiding
 • aanzet van beplantingen met natuurvriendelijke insteek.

Uitgangspunt

 • tienervriendelijk
 • integratie zwemvijver
 • duurzaam, ecologisch, grote beleveningswaarde
 • herbruik aanwezige planten

Aanpak

 • Inplanting zwemvijver, tegen de perceelsgrens, sluitend aan terras en woonkamer.
 • Versnippering van de ruimte, minimaal.
 • Ruimtelijk gevoel & belevingswaarde optimaal.
 • Gras en plantenborders, organisch vormgegeven volgens de naturel.
 • Bes – vrucht - en drachtplanten bepalen mee de setting.