Kasterlee

Landelijke, romantische tuin

Situatie

 • gelegen in de Kempen, gemeente Kasterlee
 • landelijke woning
 • bebouwde omgeving - overgang landbouwgebied
 • +- 2ha
 • tuin met weiland
 • zandbodem
 • romantische, ongedwongen uitstraling als basis aanwezig

Uitgangspunt

 • praktische, nuttige en esthetische bestemming geven aan aangrenzend weiland.
 • stijltrouw koppelen overgang tuin - weiland.
 • versterken en verrijken van tuinstijl.

Aanpak

 • begrazingsbeheer van weide door schapen met engagement van plaatselijke herder
 • karaktervol , duurzaam , landelijk hekwerk voor afbakening weide.
 • toevoeging van enkele beeldbepalende , landschappelijk waardevolle hoogstambomen.
 • omzoming van weide met kleur en bloemrijk akkermengsel
 • nostalgische mix van bloemen, kruiden, rozen, dahlia’s, hortensia’… doorheen de tuin vormen het anker om vervlogen tijden vast te houden.